Latihan murid

1. Tuliskan 5 ciri-ciri benda hidup a.__________________________________________________________________ b.__________________________________________________________________ c.__________________________________________________________________ d.__________________________________________________________________ e.__________________________________________________________________ 2. Tuliskan 5 ciri-ciri benda bukan hidup a.__________________________________________________________________ b.__________________________________________________________________ c.__________________________________________________________________ d.__________________________________________________________________ e.__________________________________________________________________ 3. Berikan 4 contoh benda hidup ____________________________________________________________________ 4. Berikan 4 contoh benda bukan hidup ____________________________________________________________________

3 comments: